STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
NABÓR NA STANOWISKA
 
Rejestr zmian
nr ID Tytu Doda Data dodania Modyfikowa Data modyfikacji
34 DANE KONTAKTOWE Weronika Kazubek 10.02.2012 Weronika Kazubek 9.12.2014
37 STATUT Weronika Kazubek 10.02.2012 Weronika Kazubek 10.02.2012
38 PRZETARGI Weronika Kazubek 10.02.2012 Weronika Kazubek 10.02.2012
42 Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej Weronika Kazubek 13.02.2012 Weronika Kazubek 16.01.2020
48 Ogłoszenia Weronika Kazubek 21.03.2012 Weronika Kazubek 11.09.2019
128 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2014-2020 Weronika Kazubek 31.08.2012 Weronika Kazubek 21.11.2014
169 STRATEGIA 2014-2020 Weronika Kazubek 21.11.2014
182 Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2017 Weronika Kazubek 29.11.2016
183 SIWZ 2017 Weronika Kazubek 29.11.2016
184 Protokół z otwarcia ofert dotyczących przetargu na usługę dostarczania posiłków w roku 2017 Weronika Kazubek 7.12.2016
185 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dożywianie w roku 2017 Weronika Kazubek 8.12.2016
188 Gmina Koźmin Wielkopolski Miejsko-Gminny Ośrodek PPrzetarg nieograniczony na usługę dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2018 Weronika Kazubek 23.11.2017
189 SIWZ 2018 Weronika Kazubek 23.11.2017
190 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018 Weronika Kazubek 4.12.2017
195 Ogłoszenie o przetargu na obiady 2019 Weronika Kazubek 20.11.2018
196 SIWZ 2019 Weronika Kazubek 20.11.2018
197 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na rok 2019 Weronika Kazubek 28.11.2018
198 RZis Weronika Kazubek 10.05.2019
199 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI Weronika Kazubek 10.05.2019
210 Bilans jednostki 2018 Weronika Kazubek 13.05.2019
211 Informacja dodatkowa 2018 Weronika Kazubek 13.05.2019
212 zapytanie ofertowe na usługi opiekuncze Weronika Kazubek 11.06.2019
214 Druk oferty Weronika Kazubek 11.06.2019
216 Zapytanie ofertowe Weronika Kazubek 12.12.2019
217 zapytanie ofertowe zał. nr 1 Weronika Kazubek 12.12.2019
218 załacznik nr 2 Weronika Kazubek 12.12.2019
219 Załacznik nr 3 Weronika Kazubek 12.12.2019
220 Załacznik nr 4 Weronika Kazubek 12.12.2019
221 Załącznik nr 5 Weronika Kazubek 12.12.2019
223 Bilans 2019 Weronika Kazubek 25.06.2020
224 Informacja dodatkowa 2019 Weronika Kazubek 25.06.2020
225 Informacja dodatkowa- opis 2019 Weronika Kazubek 25.06.2020
226 RZiS 2019 Weronika Kazubek 25.06.2020
227 Zestawienie zmian w funduszu 2019 Weronika Kazubek 25.06.2020
228 Weronika Kazubek 26.06.2020
230 Weronika Kazubek 8.12.2020
231 Zapytanie ofertowe obiady 2021 Weronika Kazubek 8.12.2020
232 Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ Weronika Kazubek 8.12.2020
233 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Weronika Kazubek 8.12.2020
234 Załącznik nr 2: Oświadczenie Weronika Kazubek 8.12.2020
235 Załącznik nr 3: oświadczenie Weronika Kazubek 8.12.2020
236 Załącznik nr 4: oświadczenie Weronika Kazubek 8.12.2020
237 Załącznik nr 5: Wykaz usług Weronika Kazubek 8.12.2020
238 Załącznik nr 6: wykaz osób Weronika Kazubek 8.12.2020
239 Załącznik nr 7: Oświadczenie Weronika Kazubek 8.12.2020
240 Załącznik nr 8: oświadczenie Weronika Kazubek 8.12.2020
241 Załącznik nr 9: wzór umowy Weronika Kazubek 8.12.2020
242 Oświadczenie 30% Weronika Kazubek 9.12.2020
243 Sprostowanie Weronika Kazubek 9.12.2020
244 Bilans 2020 Weronika Kazubek 11.05.2021
245 Infromacja 2020 Weronika Kazubek 11.05.2021
246 Informacja dodatkowa 2020 Weronika Kazubek 11.05.2021
247 Rachunek zysków i strat 2020 Weronika Kazubek 11.05.2021
248 Zestawienie zmian w funduszu 2020 Weronika Kazubek 11.05.2021