STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
NABÓR NA STANOWISKA
 
Rejestr zmian
nr ID Tytu Doda Data dodania Modyfikowa Data modyfikacji
34 DANE KONTAKTOWE Weronika Kazubek 10.02.2012 Weronika Kazubek 29.03.2012
37 STATUT Weronika Kazubek 10.02.2012 Weronika Kazubek 10.02.2012
38 PRZETARGI Weronika Kazubek 10.02.2012 Weronika Kazubek 24.08.2012
42 Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej Weronika Kazubek 13.02.2012 Weronika Kazubek 13.02.2012
48 Ogłoszenia Weronika Kazubek 21.03.2012 Weronika Kazubek 27.08.2013
50 ZAPYTANIE OFERTOWE Weronika Kazubek 29.03.2012
92 WYNIKI PRZETARGÓW Weronika Kazubek 13.06.2012 Weronika Kazubek 19.11.2012
96 DO POBRANIA Weronika Kazubek 13.06.2012 Weronika Kazubek 13.06.2012
121 Załączniki do SIWZ Weronika Kazubek 24.08.2012
122 Załączniki do umowy Weronika Kazubek 24.08.2012
128 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2014-2020 Weronika Kazubek 31.08.2012 Weronika Kazubek 28.11.2018
133 załaczniki do SIWZ \" STOP BEZROBOCIU... Weronika Kazubek 3.09.2012
134 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY \"STOP BEZROBOCIU... Weronika Kazubek 3.09.2012
139 SIWZ usługi opiekuńcze 2013 Weronika Kazubek 8.11.2012
140 SIWZ DOŻYWIANIE 2013 Weronika Kazubek 8.11.2012 Weronika Kazubek 8.11.2012
141 OGŁOSZENIE O PRZETARGU- USŁUGI OPIEKUńCZE 2012 Weronika Kazubek 8.11.2012
144 ROZSTRZYGNIęCIE PRZETARGU NA DOŻYWIANIE 2013 Weronika Kazubek 19.11.2012
145 ogłszenie o przetargu na dożywianie 2013r Weronika Kazubek 19.11.2012
146 dożywianie- siwz 2013r Weronika Kazubek 19.11.2012
147 informacja o rozstrzygnięciu przetargu - usługi opiekuńcze 2013 Weronika Kazubek 26.11.2012
153 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Weronika Kazubek 24.05.2013
154 Przetarg na zorganizowanie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Stop bezrobociu - chcę pracować! Weronika Kazubek 24.05.2013 Weronika Kazubek 24.05.2013
155 Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Stop bezrobociu - chcę pracować! Weronika Kazubek 24.05.2013
156 Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Stop bezrobociu - chcę pracować! Weronika Kazubek 24.05.2013
157 Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Stop bezrobociu - chcę pracować! Weronika Kazubek 24.05.2013
158 Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Stop bezrobociu - chcę pracować! Weronika Kazubek 24.05.2013
159 NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. PŁACOWO-KADROWYCH Weronika Kazubek 9.08.2013
161 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d.s płacowo-kadrowych Weronika Kazubek 27.08.2013
162 OGŁOSZENIE- DOŻYWIANIE 2014 Weronika Kazubek 5.12.2013
163 SIWZ DOŻYWIANIE 2014 Weronika Kazubek 5.12.2013
165 załącznik nr 2 Weronika Kazubek 10.12.2013
166 Ogłoszenie o naborze na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych Weronika Kazubek 7.05.2014
168 wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych Weronika Kazubek 29.05.2014
169 STRATEGIA 2014-2020 Weronika Kazubek 21.11.2014
170 PRZETARG NA DOŻYWIANIE 2015 Weronika Kazubek 26.11.2014
171 SIWZ 2015 Weronika Kazubek 26.11.2014
172 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu 2015 Weronika Kazubek 9.12.2014
173 NABÓR NA STANOWISKA Weronika Kazubek 9.12.2014 Weronika Kazubek 10.04.2017
175 Przetarg na dożywianie 2016 Weronika Kazubek 18.11.2015
176 SIWZ dożywianie 2016 Weronika Kazubek 18.11.2015
177 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na rok 2016 Weronika Kazubek 25.11.2015
178 Nabór na stanowisko ref. d.s świadzeń wychowawczych Weronika Kazubek 29.02.2016
179 wyniki naboru Weronika Kazubek 21.03.2016
182 Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2017 Weronika Kazubek 29.11.2016
183 SIWZ 2017 Weronika Kazubek 29.11.2016
184 Protokół z otwarcia ofert dotyczących przetargu na usługę dostarczania posiłków w roku 2017 Weronika Kazubek 7.12.2016
185 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dożywianie w roku 2017 Weronika Kazubek 8.12.2016
186 Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych Weronika Kazubek 10.04.2017
187 ogłszenie o naborze 2017 Weronika Kazubek 26.04.2017
188 Gmina Koźmin Wielkopolski Miejsko-Gminny Ośrodek PPrzetarg nieograniczony na usługę dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2018 Weronika Kazubek 23.11.2017
189 SIWZ 2018 Weronika Kazubek 23.11.2017
190 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018 Weronika Kazubek 4.12.2017
195 Ogłoszenie o przetargu na obiady 2019 Weronika Kazubek 20.11.2018
196 SIWZ 2019 Weronika Kazubek 20.11.2018
197 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na rok 2019 Weronika Kazubek 28.11.2018
198 RZis Weronika Kazubek 10.05.2019
199 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI Weronika Kazubek 10.05.2019
210 Bilans jednostki 2018 Weronika Kazubek 13.05.2019
211 Informacja dodatkowa 2018 Weronika Kazubek 13.05.2019
212 zapytanie ofertowe na usługi opiekuncze Weronika Kazubek 11.06.2019
214 Druk oferty Weronika Kazubek 11.06.2019
215 Weronika Kazubek 11.09.2019