STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
NABÓR NA STANOWISKA
 
Ogłoszenia


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

11.09.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Koźminie Wlkp. przeprowadza postępowanie obejmujące zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Druk oferty


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

RZis

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans

Informacja dodatkowa

 


 


ZAKOŃCZONE

Informacja z dnia 26.04.2017 r. o wynikach naboru w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko referenta  ds. świadczeń wychowawczych

p.o. Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że  w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Angelika Maria Dworniczak

zamieszkała Małgów

 

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień wymaganych na przedmiotowym stanowisku pracy, co daje gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków.

Koźmin Wlkp. 2017-04-26

 

 

p.o. K I E R O W N I K A

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Koźminie Wielkopolskim

/-/ Katarzyna Płóciennik

 

ZAKOŃCZONE

Nabór na stanowisko referenta d.s świadczeń wychowawczych

 

ZAKOŃCZONE  

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO REFERENTA D.S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA D.S PŁACOWO-KADROWYCH

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. PŁACOWO-KADROWYCH


Data dodania dokumentu: 2012-03-21
Dodał(a): Weronika Kazubek
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-12
Modyfikował(a): Weronika Kazubek