STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUT
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
PONOWNE WYKORZYSTANIE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
NABÓR NA STANOWISKA


Informacja z dnia 23.09.2019r. o wynikach naboru w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Anna Parużyńska

zamieszkała Koźmin Wlkp.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej spełniła wymagania formalne oraz w dużym stopniu wymagania dodatkowe.

Koźmin Wlkp. 2019-09-23

K I E R O W N I K

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Koźminie Wielkopolskim

/-/ Weronika Kazubek

 

 


Data dodania dokumentu: 2014-12-09
Dodał(a): Weronika Kazubek
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-16
Modyfikował(a): Weronika Kazubek